Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Tarieven, betaling en consulten
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee onderdelen.
De directe tijd: de contacttijd van het consult, waarbij u als cliënt aanwezig bent;
De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het registreren van de gegevens, het berekenen en het samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer.
De factuur gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, tenzij anders is afgesproken. In dat geval ontvangt u van de diëtist een factuur die u zelf per overboeking kunt voldoen. Na de betaling kunt u de factuur declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding
Diëtetiek, voedingsadvies of dieetadvies valt voor maximaal 3 uur per jaar in de basisverzekering, dit valt onder het eigen risico. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat u nog extra zorg krijgt vergoedt. Kijk hiervoor in de poliswaarden van de verzekering.

Verhindering
Indien u verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip van de afspraak, dient u de diëtist hiervan op de hoogte te brengen. Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan.
Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt de rekening niet op het moment dat u niet komt.

Directe toegankelijkheid
Sinds augustus 2011 is de diëtetiek vrij toegankelijkheid, waardoor in de meeste gevallen geen verwijsbrief meer nodig is. Echter zijn er nog wel een paar verzekeringsmaatschappijen die wel een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoedt te krijgen. Kijk dit na in de poliswaarden. 

Voorwaarden
Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden voor individuele consulten

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Diëtist: paramedicus in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
- Client: degene aan wie door de diëtist advies wordt verleend dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
- Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is doorverwezen.
Artikel 2, Verwijzing
De diëtist is vrij toegankelijk. De diëtist adviseert om in sommige gevallen een verwijzing van een arts te vragen.
Artikel 3, Vergoeding
De consulten worden vergoedt vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie directe toegankelijkheid. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering. Hou hierbij rekening met het eigen risico. 
Artikel 4, Tariefstelling
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit 2 componenten.
De directe tijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliënt gebonden werkzaamheden. 
Artikel 5, Patiëntgegevens
Bij het eerste bezoek zal de diëtist vragen om de verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs. De geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is de diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Artikel 6, Rapportage
De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de diëtist.
Artikel 7, Verhindering
Het annuleren van de afspraak dient door de cliënt minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan. De cliënt kan ten allen tijde afzeggen, ook in het weekend. Indien de afspraak niet op tijd afgezegd is, is de diëtist gerechtigd om de kosten van de afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.

Privacyverklaring
De diëtist van Personal Training en WorkoutCentre Be You gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).