Intake en vervolgconsulten

Intake
Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de diëtiste. Het eerste consult zal ongeveer 45 tot 60 minuten duren. In het gesprek wordt de hulpvraag, verwachtingen en wensen besproken. De diëtiste neemt een voedingsanamnese af, zodat duidelijk wordt, wat u zoal gewend bent om te eten en te drinken. Daarnaast zal zij uw persoonsgegevens, leefomstandigheden en medische- en dieetgeschiedenis navragen. In het eerste gesprek maakt u samen met de diëtiste een behandelplan.

Alle benodigde informatie wordt verzameld om een goed beeld te krijgen van uw huidige voedings-, leef- en bewegingspatroon. Aan de hand van de gegevens uit het gesprek zal een persoonlijk voedingsadvies worden opgesteld. Binnen vijf werkdagen kunt u deze per mail ontvangen of ophalen samen met wat startende adviezen bij WorkoutCentre Be You.

Tijdens het intakegesprek heeft u nodig:

  • De verwijsbrief (indien van toepassing);
  • Het pasje van uw ziektekostenverzekering;
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten zijn vooral bedoeld om informatie te geven, te coachen en om samen te evalueren; en om natuurlijk het uiteindelijke doel te laten slagen. De begeleiding kan enkele weken of maanden duren. De vervolgconsulten duren doorgaans 30 minuten en worden in overleg gepland. 

No show
Wanneer u niet op een afspraak kan verschijnen, dient u uw afwezigheid minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekering.