Reguliere dieetzorg

Niet alleen mensen met overgewicht kunnen profiteren van voedingsadvies van een diëtist. Ook bij ondergewicht, darmklachten, COPD, eetstoornissen, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, darmklachten, allergieën, etc. kunt u bij de diëtiste terecht.
Bij onze diëtiste is het mogelijk om naast onze gepersonaliseerde, intensieve diëten, een regulier dieetzorgtraject te volgen. Dit traject bestaat uit een intakegesprek van 60 minuten en vervolgconsulten van 30 minuten. De vervolgconsulten worden in overleg gepland. Tijdens het eerste gesprek wordt alle benodigde informatie verzameld om een goed beeld te krijgen van het voeding-, leef- en bewegingspatroon. Na afloop ontvangt u van de diëtist een persoonlijk voedingsadvies. Tijdens de vervolgconsulten wordt er geëvalueerd en waar nodig het advies aangepast. Tijdens zowel de consulten wordt er gewogen op vaste momenten en wordt er twee keer per jaar een uitgebreide meting aangeboden met centimeter - huidplooimeting.

Reguliere dieetzorg wordt voor 180 minuten vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Houd hierbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina kosten en vergoedingen.

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met onze diëtiste. Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn. Onze diëtiste is via de beroepsvereniging NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) aangesloten.

Klachten loket Paramedici
Kijk voor actuele regels en voorwaarden op www.klachtenloketparamedici.nl