Testinhoud EMB

Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Dit betekent dat iedere stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan een eigen specifieke frequentie of frequentiebereik hebben. Als duidelijk is welk onderdeel welke frequentie of frequentiebereik uitstraalt, kan dit zichtbaar worden door verschillende apparatuur.

Een Energetische Morfologische Bloedtest geeft diagnoses die in de reguliere zorg ook onderzocht worden, zoals bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties. Daarnaast kan met de uitslag veel symptomen en klachten verklaard worden die in de reguliere zorg niet naar boven komen en/of niet te behandelen zijn. Zo worden regulier de symptomen van veel chronische ziekten bestreden omdat herstel niet mogelijk zou zijn.

Wat wordt er o.a. getest met de Energetisch Morflogische Bloedtest? 


 • Vrije radicaal belasting;
 • Leverbelasting;
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting);
 • Parasietbelasting;
 • Adrenale Status;
 • pH balans;
 • B12-status;
 • Vitaminenpanel;
 • Mineralenpanel;
 • Spoorelementenpanel;
 • Toxische belasting;
 • Virale belasting;
 • Bacteriële belasting;
 • Geopatische stress;
 • Pancreasinsufficiëntie.

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

Bloedplaatjes (Trombocyten) - Voorkomen van Bloedverlies. Verhoogd: Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose). Verlaagd: Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden.

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)

Erytrocyten - Rode bloedcellen - verlaagd bij bloedarmoede. Verhoogd bij een toegenomen aanmaak en bij vloeistofverlies door diarree, uitdroging of brandwonden.

 • Witte bloedcellen (leukocyten)

Leukocyten - Witte bloedcellen - Verhoogd bij infecties, ontstekingen en kanker. Verlaagd bij medicijngebruik, bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg.

 • Hemoblobine (Hb)

Hemoglobine (Hb) - Bloedarmoede - Algemene moeheidsklachten. De normaal waarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht. Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van: uitdroging, verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg, ernstige longziekten, Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter). Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van: ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12, erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie, erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen, lever afbraak (levercirrose), overmatig bloedverlies, verhoogde afbraak van rode bloedcellen, nierziekten, chronische ontstekings-ziekten, slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie).

 • Hematocriet (Ht)

Hematocriet - Verlaagd hematocriet duidt op bloedarmoede, bijvoorbeeld veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaagd hematocriet kunnen zijn vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker. Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de bloedarmoede op te sporen.
Verhoogd: Verhoogd hematocriet wordt meestal veroorzaakt door uitdroging. Inname van voldoende vocht lost dit probleem meestal op. Een andere oorzaak van een hoog hematocriet kan de ziekte polycytemia vera zijn. Hierbij worden in het beenmerg te veel rode bloedcellen aangemaakt. Ook komt verhoogd hematocriet voor als de longen niet goed functioneren waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Om dit zuurstofgebrek te compenseren maakt het beenmerg meer rode bloedcellen aan en dat leidt tot verhoogd hematocriet.

 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Voor meer informatie over de tarieven, druk op de onderstaand knop.