Werkwijze EMB

De test wordt tijdens een eerste consult met een prikpen uitgevoerd. Enkele druppels bloed die uit de vinger komen worden met behulp van een klein pipetje in een buisje opgevangen. Een paar bloeddruppels worden op een glaasje verzameld. Gezamenlijk worden ze naar het laboratorium gestuurd.

De uitslag is meestal met twee weken binnen en zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. In een volgend consult wordt de uitslag van het bloedonderzoek besproken. Dit dient als leidraad voor adviezen, interpretatie en het behandelplan.

Er zijn diverse ziektekostenverzekeraars welke een vergoeding bieden!